• დაბადებისთარიღი:     05.01.1992
  • საკონტაქტო ინფირმაცია: 595 303039
  • ელ. მისამართი: ekakhantadze@yahoo.com

გამოცდილება

  • 04/2017 – დღემდე-  ექიმითერაპევტი, პაროდონტოლოგისტომატოლოგიურიკლინიკა“დენტოფისი”
  • 02/2017 – 04/2017-უმცროსიექიმიკლინიკა“უნიდენტი”

განათლება:

  • 2019-2020 წწ პაროდონტოლოგიისსაერთაშორისოსკოლა, სასწავლოცენტრი“ალბიუსი”
  • 2016-2017 წწ  რეზიდენტურაბავშვთადამოზარდთათერაპიაში, სასწავლოცენტრი“უნიდენტი”
  • 2010-2015 წწ  თბილისისსახელმწიფოსამედიცინოუნივერსიტეტი,სტომატოლოგიისფაკულტეტი