CURAPROX კბილის ჯაგრისი CS SMART

გახსოვდეთ, ყოველთვის გამოცვალეთ კბილის ჯაგრისი, ავადმყოფობის შემდეგ!

ეს ძლიერი პატარა ჯაგრისი შექმნილია ჩვენი CS 5460 -ის მიხედვით. თუმცა უფრო პატარა , მეტად მჭიდრო თავით, რომელიც იდეალურია ბავშვებისა და მოზარდებისთვის, შედარებით პატარა პირის ღრუსთვის.

7,600 Curen-ის ჯაგარი შექმნილია  ყველაზე ხელსაყრელი წმენდისთვის პატარა და მჭიდრო ჯაგრისის თავით, განსაკუთრებით ნაზი, რვაკუთხოვანი სახელურით.