ლაზერული ტექნოლოგიები სტომატოლოგიში

8 აპრილს სასტუმრო პრეფერანს ჰუალინგ თბილისში გაიმართა კონფერენცია თემაზე:
“ლაზერული ტექნოლოგიები სტომატოლოგიაში, უპირატესობები და შეზღუდვები”
მომხსენებელი -იულია ჩერეპონსკა.