ოდოლფო ჯანსერას პრაქტიკული კურსი

პრაქტიკული კურსი, რომლის მსგავსი საქართველოში ჯერ არ ჩატარებულა.
 10 სექტემბერს როდოლფო ჯანსერა სტომატოლოგიის ცენტრ ალბიუსში ჩაატარა პრაქტიკული კურსი რეალურ პაციენტებზე :

პრაქტიკული ნაწილის დროს პროფ. ჯანსერას ზედამხედველობით დიაგნოზიდან გამომდინარე პაციენტებზე:
1️⃣ ჩატარდა ოკლუზიის დიაგნოსტიკა და მკურნალობის დაგეგმარება.
2️⃣ მონაწილეებმა შეისწავლეს  შერჩევითი მოქლიბვა.
3️⃣ გააკეთდა პაციენტების პირის ღრუს ციფრულ სკანირება და ანალიზისთვის მოდელის 3D ბეჭდვა.
4️⃣ დაამზადა აკრილის კაპები ტრავმული ოკლუზიის სამკურნალოდ.