პროფ. ანდრეა პილონის მორიგი შეხვედრა ჩვენს წევრებთან

9 ოქტომბერს გაიმართა GSPI-ის წევების მორიგი შეხვედრა პროფ. ანდრეა პილონისთან.
შეხვედრა დაეთმო  პაროდონტიტის IV სტადიის მკურნალობის  გაიდლაინის განხილვას.