ა(ა)იპ „ალბიუსის პაროდონტოლოგიის საერთაშორისო
სკოლის კლუბის“ პრეზიდენტს,
ქალბატონ ქეთევან გელაშვილს

კლუბში გაწევრიანების თაობაზე განცხადება

წინამდებარე განცხადებით მოგმართავთ თხოვნით, რომ გამაწევრიანოთ ა(ა)იპ „ალბიუსის პაროდონტოლოგიის საერთაშორისო სკოლის კლუბში“ (ს/ნ: 404610756). ამავე განცხადებით ვადასტურებ, რომ გავეცანი და ვეთანხმები კლუბის წესდებას, კლუბის პრეზიდენტის ბრძანებას საწევრო გადასახადის ოდენობისა და გადახდის წესის თაობაზე. ვადასტურებ, რომ ვეთანხმები კლუბის მიზნებსა და ამოცანებს. შესაბამისად გთხოვთ მომანიჭოთ კლუბის ასოცირებული წევრის სტატუსი.

თარიღი:

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
ფაილის ნებადართული ფორმატები: .JPG, .JPEG, .PDF / თითო ფაილის მაქსიმალური ზომა 3 MB.
გთხოვთ მეილზე მიღებული კოდით დაგვიდასტუროთ თქვენი მონაცემების სისწორე.