თებრო გაგელიძე

თებრო გაგელიძე

დაბადების თარიღი: 31.07.1992

ტელ: 577355994 e-mail: vip.teko@inbox.ru

განათლება

  • 2018 წ. „კონსერვატიული პაროდონტოლოგია“. პაროდონტოლოგიის საერთაშორისო სკოლა „ალბიუსი“.
  • 2017 წ. რეზიდენტურა თერაპიულ სტომატოლოგიაში. სტომატოლოგიის სასწავლო ცენტრი ალბიუსი
  • 2015 წ. სტომატოლოგიური ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი