29-30 იანვარს კლუბის წევრებისთვის დისტანციურად ჩატარდა III სემინარი “საუბრის კოოპერაციული წარმართვა ” – მაიკლ ბერნდონნერი