ალბიუსის პერიოსკოლის კლუბის წევრების მორიგი შეხვედრა სასტუმრო მუზეუმში