0.25მლ მზა შპრიცი

გამოყენების ჩვენება:

  • პაროდონტიტი (პაროდონტული ჯიბე)
  • პერიიმპლანტიტი
  • პერიიმპლანტური მუკოზიტი

მოხმარების წესი

  1.  რბილი და მაგარი ნადების მექანიკური მოცილების შემდეგ, ჯიბე გაამშრალეთ ქაღალდის წკირით.
  2.  CHLO-SITE გელის  შეტანა პირდაპირ შპრიცი­დან იმ პაროდონტულ და პერიიმპლანტურ ჯიბეში, რო­მელიც  საჭიროებს მკურნალობას.
  3. CHLO-SITE შეყვანა პათოლოგიურ ჯიბეში იწყება ჯიბის ფსკერიდან მის გარე კიდემდე. მომრგვალებულ წვეტიანი და ლატერალურ ნახვრეტიანი ნემსი აადვილებს გელის შეტანას და ხელს უშლის პათოლოგიურ პროცესში ჩართული პარო­დონტიტის ქსოვილების ტრავმას და დაზიანებას.
  4. CHLO-SITE ხასიათდება გამოხატული პროლონგირებული მოქმედებით, აჩერებს ბაქტერიების  რეკოლონიზაციას 15 დღის განმავლობაში, სრულად გაიწოვება 15-30 დღის განმავლობაში.
  5. თუ ჯიბის სიღრმე 6 მმ-ზე მეტია, სტომატოლოგის გადაწ­ყვეტილებით, CHLO – SITE-ით მკურნალობის განმეორება შესაძლებელია 30-დღიანი ინტერვალის შემდეგ.

შემადგენლობა

ქსანტანის გელი 1,5% ქლორჰექსიდინით, მათ შორის:

– ქლორჰექსიდინ-დიგლუკონატი-0.5%

– ქლორჰექსიდინ-დიჰიდროქლორი­დის 0%

შეფუთვაში შედის სპეციალური ბლაგვი ნემსი მწვერვალზე ლატერალური ნახვრეტით.